درمورد من

کلید موفقیت این است که سر خود را بالای آب نگه دارید

من طراح بصری هستم با بیش از 10 سال سابقه کار موفق و مفید!

صندلی چهار هزار سال پیش اختراع شده و از آن به بعد همه در حال تحقیق و توسعه آن هستیم ... مهم آن است که ایده خود را ثبت و بازنگری کنیم تا بتوانیم حتی یک خط یه ایده دیروز اضافه کنیم ، روز کاری طراح تقریبا به تناسبات زیر تقسیم می شود.

تخیل و تجسم ایده90%
تصویرگری و طراحی30%
محاسبات و رسم فنی20%
اجرای ایده پردازش شده50%